Czy nabył/a Pan/Pani lokal po cenie
członkowskiej w inwestycji
Lazurowy Zakątek, Lazurowe Ogrody, Lazurowa Przystań?